Rhodes>Afrikaans en Neerlandistiek>Kontakbesonderhede

Personeel en kontakbesonderhede

Anton Vorster (Vakhoof: Afrikaans en Neerlandistiek)
BA (UPE) (cum laude), BA Hons (RU), MA (RU) (cum laude)

Navorsingsbelangstellings en spesialiteitgebiede
Teksanalise (Film, elektroniese media en letterkunde)
Vervlegte leer ("blended learning")
Literatuurteorie en -filosofie

Kontakbesonderhede:
Epos: a.vorster@ru.ac.za
Foon: +27 (0)46 603 8228

Posadres:
Skool vir Tale en Letterkundes: Afrikaans en Neerlandistiek
Universiteit Rhodes
Posbus 94
Grahamstad
6139

 

Marisa Botha (Senior Lektor: Afrikaans en Neerlandistiek)
BA (UPE), BA Hons (UPE) (cum laude), MA (NMMU) (cum laude),
DLitt (NMMU)

Navorsingsbelangstellings en spesialiteitgebiede
Lewensnarratiewe
Kreatiewe nie-fiksie
Outobiografiese- en literatuurteorie
Trauma-narratiewe
Vrouestudies
Geheuestudies (Memory Studies)
Orale literatuur

Kontakbesonderhede:
Epos: m.botha@ru.ac.za
Foon: +27 (0)46 603 8226

Posadres:
Skool vir Tale en Letterkundes: Afrikaans en Neerlandistiek
Universiteit Rhodes
Posbus 94
Grahamstad
6139 

Last Modified: Thu, 11 Mar 2021 12:08:10 SAST