Rhodes>Afrikaans en Neerlandistiek>Kontakbesonderhede

Personeel en kontakbesonderhede

Anton Vorster (Vakhoof: Afrikaans en Neerlandistiek)
BA (UPE), BA Hons (RU), MA (RU)

Navorsingsbelangstellings en spesialiteitgebiede
Teksanalise (Film, elektroniese media en letterkunde)
Vervlegte leer ("blended learning")
Literatuurteorie en -filosofie

Kontakbesonderhede:
Epos: a.vorster@ru.ac.za
Foon: +27 (0)46 603 8228

Posadres:
Skool vir Tale en Letterkundes: Afrikaans en Neerlandistiek
Universiteit Rhodes
Posbus 94
Grahamstad
6139

 

 

Last Modified: Sun, 02 Feb 2020 15:46:17 SAST