Afrikaans en Nederlands 2

Afrikaans  en  Nederlands  2  explores  the  academic  study  of  prose,  poetry  and  drama   (including   media   texts).   Specific   focus   areas  such  as  gender,  engaged  literature,  texts  for  film  and  television,  popular  fiction,  the  history  of  Afrikaans, ecology and postcolonialism are covered. Students are also introduced to Dutch language and literature as an invaluable and easily accessible entry point  to  the  exploration  of  international  culture  and  intellectual  currents.  Basic  narratology  is  a  fundamental part of the course.

Entrance requirements:  Students must be 2nd-year level students and should usually have passed at least two  1st-year  Humanities  subjects  and  have  passed  Afrikaans as Home or First Additional Language at Matric level.

Kursussamestelling in 2020

Eerste semester 
 1. KORT VOOR LANK
  Afrikaanse kortprosa en narratologie

  14 lesings
  Hoe lees ‘n mens prosa? Daaroor kan kortverhale ons baie leer. Ons kry ook ‘n beeld van hoe die Afrikaanse prosa oor die afgelope honderd jaar ontwikkel het.
  Tekste word verskaf.

 2. HOE RYM DIT?
  Inleiding tot die Afrikaanse poësie
  14 lesings
  Hoe “werk” poësie? Hier ondersoek ons die taal van poësie. Ons leer gedigte lees, interpreteer en ontleed. En ons kom agter dat dit nie altyd rym nie.
  Tekste word verskaf.

 3. AGTER DIE SKERMS
  Tekste vir radio, televisie en film
  12 lesings
  Ons ontdek hoe films, tv-dramas en radioverhale ook “gelees” word en kyk hoe lyk die tekste wat deur skrywers vir dié media geproduseer word.
  Tekste word verskaf.

 4. SPOKE EN TOWENAARS
  Magiese realisme en die nuwe plaasroman
  6 lesings
  Op die plaas Toorberg kan die voorgeslagte nie tot ruste kom nie. Want ‘n boormasjien raas en grou onverbiddelik tot diep onder die heilige grond ­­– terwyl ‘n vreemde magistraat die sondes van die Moolman-familie oopvlek.
  Voorgeskrewe teks: Etienne van Heerden, Toorberg

 5. OP DIE GRENS
  Afrikaanse literatuur se reaksie op die grensoorlog van die 1980s
  6 lesings
  Tydens die vryheidstryd van die Tagtigerjare moes jong blanke mans verpligte militêre diens verrig. Sommige van hulle was skrywers op wie se werk die oorlog ’n verreikende invloed gehad het.
  Tekste word verskaf

Tweede semester
 1. WIE SE TAAL PRAAT JY?
  Die geskiedenis van Afrikaans

  12 lesings

 2. KÔ LAAT ONS SING
  Afrikaanse pop en rock
  12 lesings

 3. VAN HOEPELROK TOT ROKKELOOS
  Vrouestemme in die Afrikaanse prosa
  14 lesings

 4. OP DIE PLANKE
  Afrikaanse verhoogdrama
  6 lesings

 5. DIT KOM OOK VAN VÊR AF
  Inleiding tot die lees van Nederlandstalige tekste
  6 lesings

Last Modified: Fri, 07 Feb 2020 19:48:15 SAST

Afrikaans en Nederlands 3

In  Afrikaans  en  Nederlands  3,  specialised  areas  of  knowledge,  including  the  most  recent  developments  in  Afrikaans  and  Dutch  literature and culture, are studied.

BESONDERHEDE VAN DIE KURSUS VIR 2020 VOLG

Last Modified: Tue, 04 Feb 2020 07:32:15 SAST